Selasa, 11 November 2014

BAHAGIA

perempuan itu
sangat setia menjaga warna
setelah berbulan-bulan menunggu
lahir juga dua tanda mata
perasaannya utuh menyatu
si kembarpun membahagiakan ibunya

Bireuen, 11 November 2014 mukhlis aminullah
(menyambut tamu kembar keluarga)